Bulletin of the Atomic Scientists och idén om en världsregering

Klimathotet har till stor del sina rötter bland de veteskapsmän som utvecklade atombomben. De inflytelserika forskare som var med under Manhattanprojektet startade efter det att bomberna hade fällts över Japan 1945 tidningen Bulletin of the Atomic Scientists. Ett syfte var att varna för konsekvenserna av ett kärnvapenkrig. Lösningen som dessa vetenskapsmän föreslog var att skapa en världsstat – en världsauktoritet som kunde förhindra kriget. De som skapade dödsvapnet var därefter inblandade i att skapa en fredsrörelse och den framväxande Pugwashrörelsen. För att illustrera hotet mot mänskligheten skapade dessa män den symboliska Domedagsklockan, som ömsom flyttades framåt och bakåt beroende på utfallet av förhandlingarna om begränsningen av atomvapen. När fler länder fick tillgång till vapnet kom visaren närmare tolvslaget. Varningarna späddes på av aktörer som Edward Teller som först varnade för konsekvenserna av ett atomkrig och därefter utvecklade det ännu kraftfullare vapnet i form av vätebomben. Även klimathotets ”fader” Roger Revelle fanns i denna krets som utgick från Rockefellerkontrollerade University of Chicago. 1957 gick Teller som en av de första forskare i världen ut och varnade för konsekvenserna av koldioxidutsläpp i atmosfären. Lösningen som han förespråkade var att utveckla civil kärnkraft. Detta argument kvarstod och fanns kvar 30 år senare när klimatproblemet initierades på europanivå (när kärnkraften stod som hotad på grund av Tjernobylolyckan 1986). 1997 föreslog Teller att geoengineering skulle användas för att stävja hotet och att Kyotoprotokollet inte skulle ratificeras. Tio år senare togs klimathotet officellt upp på Bulletin of Atomic Scientists lista. Domedagsklockan kom allt närmare tolvslaget. Då hade också det gamla kärnvapenhotet till stor del försvunnit från agendan genom Sovjetunionens sammanbrott. Fredsrörelsen hade ersatts av miljörörelsen.

Genom University of Chicago hade också ett förslag till en världskonstitution utvecklats under slutet av 40-talet. Detta arbetades det även för i det nystartade Aspen Institute som tillsammans med Romklubben hade ett stort inflytande över 70-talets miljöagenda. Idag har förstås det laddade Världsregering ersatts med tal om Global Governance för att åtgärda olika former av globala hot. Frågan är dock om det finns någon egentlig skillnad. När det finns globala institutioner kommer det säkerligen arbetas för att förse dem med makt liknande en världsregering. Ärligheten var större efter kriget vad man önskade åstadkomma. Det går också att se att samma tänkande har existerat kring kärnvapen och klimat. Båda hoten har sitt ursprung bland forskare inom den amerikanska militären/NATOs korridorer.