Om det kalla och varma kriget

Under ett tal i Riksdagen 19 mars 1986 yttrades av Carl Bildt följande ord:

”För bara något år sedan talades i dramatiska ordalag om det växande krigshotet, om hur vi stod inför ”en ny istid” i relationerna mellan USA och Sovjetunionen, Visarna på domedagsklockan på Bulletin of the Atomic Scientist flyttades ödesmättat fram. Nu vet vi att alarmisterna då hade fel. Efter 18 månaders bojkott kom Sovjet tillbaka till förhandlingsbordet i mars 1985, I december möttes president Reagan och generalsekreterare Gorbatjov i Geneve, och under de senaste månaderna har de bägge konkurrerat i framläggandet av vittsyftande planer på att ta bort det ena vapnet efter det andra, t, o, m, alla kärnvapen i hela världen. Den fruktade istiden förefaller att ha blivit en spirande vår. Och på sina håll låter man som om värmeböljan redan var ett faktum.” http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-1985869_G90999/?html=true

Dessa ord är mycket talande och har klara paralleller till dagens politik. Carl Bildt pratade 1986 om alarmister som hade överdrivit krigshotet vilket liknar dagens situation där istället klimathotet har tagit dess plats. Bildt antyder starten på det som kom att avlösa det ”kalla kriget” och terrorbalansen mellan öst och väst. Nämligen det ”varma kriget” eller kriget mot den globala uppvärmningen som cirka 20 år efter utrikesdebatten gick in i sin kritiska fas. Detta illustreras också av Carl Bildt under utrikesdebatten 14 februari 2006:

”Regeringen vill höja ambitionerna nationellt, inom Europeiska unionen och inom Förenta nationerna för att säkra en hållbar utveckling. Rapporten från FN:s klimatpanel måste tas på största allvar. Sverige kommer att driva på för att Europeiska unionen ska ta ledningen i de framtida klimatförhandlingarna. Regeringens kommission för hållbar utveckling kommer att formulera en politik också med internationell dimension. Vi har inbjudit till en internationell konferens kring klimatfrågorna senare i år.” http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2006076_GU0960/

Året innan hade klimatet blivit del av den större agendan vid G8 i Gleneagles (med Tony Blair vid rodret) och två månader efter talet hade Al Gores film ”En obekväm sanning” premiär. Carl Bildt talar också om andra globala utmaningar, global terrorbekämpning och en internationell rättsordning samt behovet av en global frihandel. Några större skiljelinjer mellan Moderaterna och Socialdemokraterna föreligger inte utrikespolitiskt. Det är inte frågan om höger eller vänster. I utrikestalet 2006 klagade Bildt t.o.m. på att Urban Ahlin från socialdemokraterna inte tog upp miljö- och klimatfrågorna i sitt tal. Bildt understödjer också Miljöpartiets mer alarmistiska ton. Den globala ekonomiska integrationen går hand i hand med dessa andra globala frågor. Alla vägar tycks leda till Rom. Global styrning. http://www.cfr.org/global-governance/global-governance-monitor/p18985

Tankegodset liknar det som formulerats i amerikanska och brittiska tankesmedjor som Council on Foreign Relations och Chatham House. En Global lösning som söker globala problem. Det är heller inte någon överraskning att se kopplingen som finns mellan Bildt, Ahlin och de globala maktklubbarna. Båda är medlemmar av Trilaterala Kommissionen, medverkar på Bilderbergkonferenserna och amerikanska Aspen Institute. http://www.trilateral.org/

Frågan är sedan vilket krig som kommer att utkämpas när ”Segern i kampen mot den globala klimatförändringen” har vunnits? Vad kommer efter kallt och varmt? Kommer sedan Bildt att meddela att alarmisterna hade fel även denna gång?