Unilevers manipulativa strategier

Image Organisationen Sum of US har kommit upp med petition mot Unilever. Företaget anklagas för att stödja den ”smutsiga industrins försök att fortsätta förstöra regnskogarna i Sydostasien”. Detta följer ett välbekant mönster. Det gäller att få ”undersåtarna” att kräva de åtgärder som ”chefen” önskar. Det blir nu intressant att följa om detta är uppbyggt på samma sätt som tidigare. Unilever har nämligen utvecklat sofistikerade metoder för att påverka såväl konsument som beslutsfattare. I många fall handlar det om att utöva opinion mot sig själva. Jag följde deras strategier i min avhandling. Greenpeace anklagade i april 2008 Unilever för att inte ta ledarskap i frågan om hållbar palmolja. Detta hotade enligt Greenpeace orangutangerna och regnskogarna. Två veckor senare gick Unilever med på kraven och meddelade att synen var liknande deras egen. Samma sak hade tidigare skett 2007 i förhållande till Friends of the Earth. Unilever har i sammanhanget varit ordförande för Roundtable on Sustainable Palm Oil sedan dessa bildades 2004 och det hela ingick i en kampanj där Unilever önskade misskreditera användning av palmolja till biodiesel. De ville bland annat undvika en prisökning på palmolja och hänvisade till vad som hade hänt med rapsoljan när EU påbörjade sin satsning på biodrivmedel 2003. I konsultationen till EU-kommissionen hade de bland annat varnat för hälsoproblem när konsumenterna skulle tvingas över till animaliskt fett. Greenpeace lyfte frågorna långt efter att Unilever hade uppmärksammat ”problemen”. Att använda ENGOs (miljöorganisationer) för att främja storföretagens egen agenda finns beskrivet i tidigare Unileverrådgivaren Pieter Winsemius ”A Thousand Shades of Green: Sustainable Strategies for Competitive Advantage”. Hållbarhetsargument ingår här i en strid mellan olika ekonomiska intressen. Producenter och uppköpare.

Min avhandling (kapitel 10).

Annonser

4 svar till “Unilevers manipulativa strategier

 1. Jag har tagit del av din värdefulla avhandling. Jag har tidigare läst den bok som du skrev tillsammans med Karlsson och Radetski. Det har dock varit har lättare att tolka dig i din avhandling.

  När man följer din avhandling eller snarare sniffar på den som jag har gjort, så är det som att ta sig in i en skog där du pekar på olika intressanta träd men det är svårt att få grepp om skogen. Det säger jag inte som kritik. Det är ett konstaterande som är en konsekvens av att ämnet är både komplext och dåligt genomlyst.

  Man skulle kunna säga detsamma om berättelser av typ den som jag tog del av från en kvinna som lever i en familj som har inslag från flera av folken i Ukraina och Krim. Av hennes beskrivning inser man att händelseutvecklingen kan uppfattas som Rysslands och USA-imperiets spel mot varandra så som Zbigniew Brzezinski beskrev det i sin bok från 1998: ”THE GRAND CHESSBOARD American Primacy and Its Geostrategic Imperatives”. Det som lokala folkgrupper eller ideologiska gruppen gör kan liknas vid träden i en skog. De utgör skogen men man måste höja sig över träden för att få ett grepp om skogen.

  Du inleder avhandlingen med följande. ”Historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen handlar om betydligt mer än att bara ersätta petroleum i transportsektorn. Den utgör istället en komplex historia som ledsagas av en övergripande strävan om att förändra världens politiska arkitektur. Denna förändring har skett i syfte att hantera globala miljöproblem som klimatet samtidigt som den skapat ramverk och certifieringar för den globala handeln med råvaror som palmolja och soja.”

  Vi har under sekler haft en ständigt pågående process av kapitalackumulation. Det finns forskning på detta men inte så mycket och det som finns är dåligt känt av allmänheten. I nuläget börjar det dock ta sig något även om det är i liten skala. Här är en av de få studier som jag känner till. http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed–the-capitalist-network-that-runs-the-world.html

  I min värld finns det tre viktiga grupperingar:

  1. Vanligt folk. Den oförmögna massan som lever under marknadsekonomins villkor. Makten baseras på massans antal och kommunikation.
  2. Lagstiftarna/politikerna som utsätts för tryck och drag både från vanligt folk och eliten. Deras medium är kommunikation. De kommunicerar med både vanligt folk och eliten.
  3. Eliten. De förmögna få som, i kraft av sitt enorma finansiella kapital, står över marknadsekonomins villkor, de som via sina nätverk inom storföretagskonglomeraten kan manipulera både vanligt folk och lagstiftarna/politikerna. Makten baseras på finansiella resurser och kommunikation.

  Min simpla tanke är att schackspelet handlar om den ekonomiska stratifiering som baseras på kontroll över våra begränsade resurser. Före Sovjetunionens fall hade eliten två poler att förhålla sig till. Nu har de ganska många men med tiden kommer man åter att hamna i ett bipolärt läge. Det kan dröja några år och det finns flera scenarier för hur vi kommer dit.

  Den största makten är naturligtvis det vittrande USA-imperiet med det tidigare imperiet Storbritannien som främsta intressent i kraft av det kapital som dess elit investerade i USA när det brittiska imperiets öde började beseglas, samt holländskt kapital som investerades i Storbritannien när deras imperium började säcka ihop. USA-imperiets maktposition vilar på två saker. Dels dess enorma militära slagstyrka, dels att FED kan skapa världsvalutan USD i form av krediter dvs utan kostnad. Dessa båda faktorer ger imperiet ett övertag som dess antagonister försöker underminera. Denna maktkamp speglas dock huvudsakligen i USA-imperiets media där kommunikation dvs propaganda, PR och reklam, är lika viktig som militära operationer och penningskapande.

  Jag är alltså, efter att ha sniffat på din avhandling och ha läst din bok, något oklar över hur du ser på själva skogen. Man måste veta mycket om träd för att förstå sig på en skog och nu undrar jag hur du vill beskriva skogen, du som vet så mycket om träd.

  • Tack för ditt engagemang. Blir nästan rörd av att se en så lång post till mitt inlägg. Det kanske inte är helt enkelt att ge ett klart svar. Vad är skogen för någonting? Det krävs att man tar sitt rymdskepp och skådar tingen utifrån. Det är inte lätt att rita konturerna när man befinner sig här nere. Min ambition har sedan jag varit barn att söka förståelse för hur världen fungerar. Hur den är uppbyggd och vart den är på väg. Jag föddes till geograf och det har varit som ett livsuppdrag att rita den ”perfekta” kartan över tillvaron. Brukar till och med benämna det kosmograf för att jag inte begränsar mig till det fysiska. Detta har fört mig till vitt skilda områden. Jag har heller inte varit rädd för att beträda platser många andra undviker. I det här är jag intresserad av fakta och jag har alltid ändrat min uppfattning när ny information tillkommer. Jag tillhör inget läger och pratar gärna med alla. Höger som vänster. I denna värld är dessvärre många så ideologiskt förblindade att fakta som inte stämmer överens med världsbilden förfäktas och de som för fram den blir dömda som ideologiska motståndare. Detta har inte varit min intention. Jag vill bara rita kartan som den ser ut.

   Jag ser precis som du en elitgruppering som har kapital och kunskaper. De har en mängd med redskap som kan manipulera både höger och vänster. De leds av starka familjer och nätverk. I mitt fall har Rockefellers i USA varit synnerligen framgångsrika. De driver sin agenda öppet. För dem spelar det mindre roll vem som sitter vid makten. De har medel att påverka. Tycker att David Rothkopf beskriver det ganska väl i Superclass. Kanske 6000 individer som har skaffat sig en plats i den globala eliten. Det finns bland flera av dessa en strävan att skapa ett världssamfund där de globala institutionerna har stärkt sin makt. Ett FN med mer muskler. Världen är numera global. Ekonomin är global. Miljöproblemen ses som globala. För att hantera detta växer det fram krav på regler för de storföretag som opererar på den globala marknaden. De stora konglomeraten är dock inte helt fientliga till detta utan ser möjligheter till att lobba för regler som gynnar dem i förhållande till sina konkurrenter. Störst aktör har förstås bättre resurser att påverka politikerklassen samt vanligt folk. Genom strategiska partnerskap drivs detta fram från bland annat vänsterhåll. Vi har under en tid sett en framväxt av globala rörelser som pratar om rättvisa, vill rädda jorden och slåss för utsatta. Detta är inte helt oskyldigt. Det är inte frågan om en kamp mellan ont och gott. Det är bara att söka rötterna till hur dessa organisationer uppstod. De aktörer som driver på en ekonomisk globalisering medverkade i stor utsträckning till uppbyggnaden av dess motpol. Här ser vi den klassiska dialektiken. Högern driver på för att skapa frihandelsavtal medan vänstern vill kontrollera kapitalet. Detta cementerar också den globala ordningen. Storföretagen opererar precis som sina motståndare globalt. De följs åt i den här leken men sätter inte reglerna. Ytterst har vi påvarna i det högre skiktet. I detta skikt finns det säkerligen motstridiga viljor som alla strävar efter ”tronen”. De vill alla ha en del av kakan. De vill ha sitt inflytande. Vem som står som vinnare är svårare att sia om. De angloamerikanska intressena har varit dominerande. Frågan hur fördelningen av röster kommer att se ut i toppen. De vanliga människornas chans att påverka har i alla fall successivt blivit mindre.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s