Avaaz, de falska profeterna och drömmen om paradiset

”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.” (Matteusevangeliet 7:15-23)

I helgen stod jag bakom mikrofonen och la sång på en låt jag skrev som 18-åring. Det var en nyinspelning. Texten handlade om Uppenbarelseboken, Harmagedon och varningar om den falska profeten. När den skrevs 1987 visste jag ännu inte hur profetiskt det var. Var vargarna gömde sig var dock ännu okänt för mig.

Nu är det istället uppenbart. Falskheten frodas och förför. Det största vetenskapliga bedrägeriet som pådyvlats mänskligheten samlar de godtrogna som villigt marscherar med lögnen som ledstjärna. Villigt följer de profeterna på vägen mot Harmagedon. I täten går den globala medborgarrörelsens företrädare. Al Gore har länge stått på barrikaderna men nya har tillkommit. En av dessa är organisationen Avaaz med sin grundare och företrädare Ricken Patel. Avaaz påverkar opinionen genom petitioner och kampanjer som riktas till världens ledare. Utåt sätt är organisationen inte kopplad till någon ideologi. Alla har rätt att föreslå vilka frågor som ska samla underskrifter och vad kampanjerna ska rikta sig mot. Det är förstås något som låter vällovligt. När Patel synas så faller dock detta oberoende ihop som ett korthus. Han har tidigare varit involverad med FN, Rockefeller Foundation, Gates Foundation och svarar mot en ultrarik elit som driver en tydlig agenda. Denna handlar om mer makt åt FN och ett system för Global Governance. I bakgrunden hittar man också en av de mest skrupellösa globalisterna, George Soros. Patel och hans medgrundare till Avaaz, Tom Perriello, har sedan länge varit involverad i Soros olika projekt.

RickenPatel-2

Ricken Patel, Avaaz

Från Patels sida gäller en aggressiv klimataktivism. Det avspeglar sig också hos Avaaz. Det finns inte några avvikande petitioner som tar upp andra aspekter av ämnet. Här ska människor övertygas om att sanningen finns i modellerna och att lösningen är mer makt åt FN. Det handlar också om att ge intrycket att det hela kommer underifrån i form av en gräsrotsaktivism. Detta är dock långt ifrån sanningen. Eliten vet att förslagen inte kan väckas av dem. Undersåtarna måste istället förmås att kräva de förändringar som önskas.

Avaaz senaste initiativ är att propagera för klimatmarscher över hela världen inför det sista avgörande klimatmötet i Paris 2015. Det deklareras bland att det är 24 månader kvar att rädda världen. Samtidigt lanseras en ny film kallad Disruption. I denna film intervjuas Patel som förklarar vilka faror världen står inför. Han berättar här om ”Tipping Points”, metanutsläpp och kollapsande istäcken. Det är som ett återberättande av Al Gores propagandatriumf ”An Inconvinient Thruth” från 2006 och ett omtuggande av de stora hoten som i början av seklet tillverkades av Potsdamsinstitutets världsregeringsvurmande Hans Joachim Schellnhuber samt Romklubbsrådgivaren och psykoanalytikern David Wasdell. Filmen är producerad av organisationen 350.org (till vilken Patel är kopplad som rådgivare). Denna organisation, som leds av den ytterst välbetalda miljöaktivisten Bill McKibben, är en dåligt förklädd gräsrotsrörelse i superglobalisternas tjänst som belönas med stora bidrag från uppdragsgivare som Rockefeller Brothers Fund och Rockefeller Family Fund.

Den stora transformationen

”The global transformation will require the awakening of a new social actor: a vast movement of global citizens expressing a supranational identity and building new institutions for a planetary age.”

Det hela kan spåras till ett större projekt, ”Global Transition/Transformation”, som ingår i agendan för det nya århundrandet och började utarbetas efter Brundtlandkommissionen och FN:s stora miljökonferens i Rio 1992. Detta hade i sin tur rötter långt tillbaka i tiden och idéer från Alvin Toffler, Teilhard de Chardin, Oliver Reiser och H.G. Wells. Många av idéerna diskuteras i Reisers bok The World Sensorium: The Social Embryology of World Federation från 1946. Utvecklandet av en planetär teknokrati med en ny uppgraderad människa och kultur. Ett exempel är en projektgrupp som startades av Stockholm Environmental Institute och Tellus Institute 1995 som hette Global Scenario Group. I denna utvecklades scenarier om en önskad världscivilisation. Tankarna samlades 2002 i dokumentet ”The Great Transition : The Promise and Lure of the Times Ahead”. Finansiärer var bland annat FN:s miljöprogram (UNEP) och Rockefeller Foundation. Därefter utvecklades tankarna vidare i efterföljande projektet ”The Great Transition Initiative”. Där utvecklades bland annat strategier om att föra ut budskapet om nödvändiga förändringar till världen. Det hela var rotat i tankarna om det hållbara paradiset. En slags världssocialism under FN:s kontroll. För att genomföra målen behövdes bland annat en koordinerad global medborgarrörelse. 2010 sammanfattades strategierna i konsensusdokumentet “Imagine All the People: Advancing a global citizens movement”. Ur detta skapades aktionsgruppen ”The Widening Circle”.

Redan ett par år innan hade dock ett stort antal organisationer sjösatts för den nya agendan och skapandet av en planetär civilisation. I denna finns inte rum för några nationalstater eller en egen identitet. Istället vurmas för en diffus global kultur. Från en inre kärna av koordinatörer sprids informationen utåt. En flora av organisationer propagerar sedan från olika håll om nödvändigheten till global förändring. Det är många organisationer men samma agenda. Utifrån ser det ut som att det finns ett massivt stöd från allmänheten. I själva verket är det mer en fråga om celldelning från en moderorganisation. Det finansiella stödet kommer från den inre kärna av aktörer vilka ytterst driver projektet. På detta sätt skapar eliten gräsrötterna. The Widening Circle ingår i allians med organisationer som Earth Charter, Club of Budapest, Transition Towns, Kosmos Journal och Forum for a New World Governance.

“TWC’s underlying core mission would persist: to advance a plural and cohesive movement for democratic global governance, justice, and sustainability.”

The Widening Circle deklarerar att de strävar efter att skapa en demokratisk global styrning som är rättvis och hållbar. Det demokratiska inslaget verkar dock mest handla om att folket har en chans att rösta via internet inom en rad olika frågor. Problemet är att organisationer som Avaaz sorterar ut vilka frågor som är av relevans och utelämnar allt som inte stödjer den bakomliggande agendan. Alla organisationer som ingår har sedan gjort klimatet till sin stora fråga. Det finns inte plats för andra åsikter. Ytterst arbetar de dock för en förändring av det politiska och kulturella klimatet med en övergång till en planetär regim. Klimathotet är blott ett verktyg som används för att skrämma mänskligheten till en acceptans.  Det har INGET med något äkta hot att göra. Hotet kommer snarare från den utopi som de saluför.

För vems samhälle är det som växer fram ur askan från den gamla världen och kulturen? När de bakomliggande ideologierna synas närmare finner man en bisarr blandning av New Age, transhumanistiska teknikfantasier och skapandet av en teknologiskt sammanlänkad världsorganism. Teknospiritualism. En utopisk socialism där människans inre väsen ska utraderas och omprogrammeras. Visioner om ett sammansmältande av människa och maskin. Ett samhälle som ska ledas av de ”visa” och upplysta. Platons ”Staten”. Perfektionen av Guds ofullbordade rike. Detta liknar den teosofiska plan som Alice Bailey redogör för i Externalization of the Hierarchy och som Barbara Marx Hubbard arbetat för sedan 60-talet.

Detta försök till förvandling görs med lögner om en domedag som ligger runt hörnet. Vi har att välja på deras himmelrike, i annat fall så väntar skärselden. All fakta som talar om motsatsen görs till en fiende och de som går emot doktrinen bemöts som kättare.

Trots alla varningar om falska profeter i Bibeln är även den kyrkliga makten med i marschen. Att den progressiva och sekulära vänstern villigt låter sig ledas kan ses som mer förklarligt. De har tidigt fått lära sig att de inte är mer än tomma blad. Själlösa. Sociala konstruktioner. De är avskurna från sin inre kraft och det skinande kungariket. De saknar tron på sig själva och blir lätta måltavlor för allehanda rörelser som kan förse dem med en mening. Som drömmen om Utopia. Å andra sidan har kyrkan sedan den togs över av Rom sålt ett budskap om att låta sig ledas av andra för att få frälsning. De har också sålt samma form av domedagshot för att förmå människor att överlämna sin autonomi. Där har funnits löftet om himmelriket om de bara håller sig i fållan. Det är inte konstigt att de klimaträttrognas manifestationer påminner om väckelserörelsen. Här finns samma form av karismatiska ledare som eldar massorna och manar till bot och bättring. Här finns samma fanatism och oförstående inför de otrogna. Kanske då inte så konstigt att de gör gemensam sak?

I bakgrunden står de rovlystna vargarna och skådar sitt byte. Den som har ögon har dock förmågan att se.

Wake up! They try to steal the man in your head
make you kneel in front of icons
They took the place which wasn’t theirs
enslave you with a power they don’t have
don’t need to be guided
their lambs become rams
tell them the universe hides inside us all
Ein Volk, ein Reich, ein Fhrer…
is it what you got
or is it what they made
holy war for holy fools
blessed are those who break the rules
Men drink the scum of rage
at the lips of warrior priests
what happened, happened again
as no one gets; you cannot win
if someone lost
Streams of blood drown soldiers’ hate
but mothers’ tears call sons’ revenge
Stay away from the sectarian and gregarious
if you want to keep the precious gift we share
be right to yourself, be your own judge
and know, non-resolved things
generate themselves over and over…

Read more: Samael – A Man In Your Head Lyrics | MetroLyrics